Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội69.80070.520
Hồ Chí Minh69.80070.500
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,720.00  23,750.00  24,030.00
  EUR  22,864.83  23,095.79  24,144.42
  GBP  26,379.63  26,646.09  27,503.66
  HKD  2,965.91  2,995.87  3,092.28
  JPY  160.63  162.25  170.05
  CHF  23,453.28  23,690.18  24,452.62
  AUD  15,134.60  15,287.47  15,779.48
  CAD  17,075.22  17,247.70  17,802.80
  SGD  16,269.79  16,434.13  16,963.04
  THB  557.55  619.50  643.28