Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội56.00056.670
Hồ Chí Minh56.00056.650
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22,640.00  22,670.00  22,870.00
  EUR  26,118.39  26,382.21  27,477.69
  GBP  30,621.63  30,930.94  31,901.01
  HKD  2,852.99  2,881.81  2,972.19
  JPY  202.13  204.17  213.83
  CHF  23,952.75  24,194.70  24,953.50
  AUD  16,195.26  16,358.85  16,871.90
  CAD  17,519.86  17,696.82  18,251.84
  SGD  16,500.23  16,666.90  17,189.61
  THB  606.63  674.03  699.35