Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  24,810  24,840  25,180
  EUR  26,001  26,264  27,428
  GBP  30,483  30,791  31,779
  HKD  3,110  3,141  3,242
  JPY  158  159  167
  CHF  26,717  26,987  27,853
  AUD  15,866  16,026  16,541
  CAD  17,747  17,926  18,502
  SGD  17,955  18,136  18,719
  THB  606  673  699