Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23,250.00  23,280.00  23,620.00
  EUR  24,796.68  25,047.15  26,185.21
  GBP  28,230.70  28,515.86  29,434.52
  HKD  2,916.47  2,945.93  3,040.84
  JPY  174.96  176.73  185.23
  CHF  24,711.19  24,960.80  25,764.93
  AUD  16,098.53  16,261.15  16,785.02
  CAD  17,072.24  17,244.69  17,800.25
  SGD  17,390.54  17,566.20  18,132.11
  THB  632.11  702.34  729.33