Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  25,147  25,177  25,477
  EUR  26,811  27,082  28,281
  GBP  31,871  32,193  33,226
  HKD  3,166  3,198  3,300
  JPY  157  159  167
  CHF  27,728  28,008  28,907
  AUD  16,335  16,500  17,029
  CAD  17,937  18,119  18,700
  SGD  18,375  18,560  19,156
  THB  620  689  715